страница

Новини

Отвъдморските икономики постепенно се възстановиха от въздействието на епидемията, възстановяването на търсенето доведе до увеличаване на потреблението на хартия, особено в Близкия изток и Югоизточна Азия, отвъдморските доставки очевидно са недостатъчни.Местните предприятия са увеличили износа си на хартиени продукти и годишният темп на растеж на износа на Китай продължава да расте.

 

Вътрешното търсене бавно се възстановява, тъй като общото въздействие на епидемията е слабо.С постепенното възстановяване на епидемията се очаква вътрешното търсене да се подобри и търсенето на опаковъчна хартия ще продължи да нараства.

 

Тъй като целулозата е засегната от епидемията, скоростта на стартиране и напредъкът на новите производствени мощности е по-малък от очаквания, а вносната дървесна маса също е засегната от прекъсвания в доставките на водещи чуждестранни производствени мощности, нарушения в транспортните фактори и геополитически прекъсвания.


Време на публикуване: 16 ноември 2022 г